Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Universiteit van Amsterdam meet stikstofdepositie met biomonitors

Juli 2021- Sinds 1 januari 2020 meet het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam, met financiering van het Mesdag Zuivelfonds, stikstofdepositie...

Gezocht: testers bemestingsapp

22-11-2020- Het Mesdagfonds heeft samen met o.a. LTO Nederland een app ontwikkeld die melkveehouders ondersteunt in het bepalen van het juiste moment om mest aan te wenden. Zo wordt de benutting van stikstof...

Verklaring Jan Cees Vogelaar

31-10-2020 - Vandaag 31 oktober 2020 is bekend gemaakt dat ik kandidaat ben voor Forum voor Democratie bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021. Vanwege deze kandidaatstelling zal...

Column: Druk zetten met boerenprotesten en volhouden loont

24-07-2020 - Afgelopen woensdag was er alweer een boerenprotest en voor de tweede keer bij het RIVM. Dit keer bleven de grote trekkers thuis en waren boeren minder zichtbaar. Hoeveel zin hebben die...

Onjuiste conclusie getrokken uit rapport ‘Stikstof in een verstikkend politiek debat’

03-04-2020 - Gisteren hebben enkele media uitgepakt met de constatering dat Mesdagfonds op hetzelfde resultaat zou zijn uitgekomen als het RIVM, voor wat betreft het aandeel van de landbouw in de...

'Stikstof in een verstikkend politiek debat'

30-03-2020 - Het stikstofbeleid is in 2019 vastgelopen, dit was niet voor het eerst. Het liep ook al vast rond 2010, dat was toentertijd aanleiding om in 2015 nieuw stikstofbeleid (PAS) in te voeren...

Gesprek Mesdagfonds en RIVM op 3 maart 2020

03-03-2020 - Vanmiddag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en Mesdag Zuivelfonds. Aanleiding was de recente ontwikkelingen rondom het stikstofonderzoek van Mesdagfonds. Het was een goed gesprek...

‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer

02-03-2020 - Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht. Het betreft het percentage van het aandeel van 25% aan stikstofdepositie...

Documenten Persconferentie 20-02-2020 en briefing 26-02-2020

20-02-2020 Nieuwspoort - Tijdens de persconferentie op 20-02-2020 in Nieuwspoort zijn door Esther Wijnne, Gees Rotgers en Richard Zijlstra presentaties gegeven. Onderstaand kunt u deze presentaties...

Overzicht donateurs campagne

Het mesdagfonds wil alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage. Hieronder een overzicht van alle donateurs!

Het Stikstofdoolhof

20-02-2020 - Het stikstofbeleid wordt bepaald door een juridische kluwen van wiskundige modellen. Die niemand nog snapt. Bekijk hier de video ‘Het stikstofdoolhof’ van documentairemakers Huib...

Stikstofmodel gekraakt - Programma persconferentie 20-02-2020

10-02-2020 - De rekenmodellen onder het stikstofbeleid leiden al decennialang tot veel discussie in de agrarische wereld. De modeluitkomsten matchen namelijk onvoldoende met de metingen. Om helderheid...

Kort geding om inzicht in data RIVM

11-12-2019 - Overheid wil nog altijd geen inzage geven in stikstofdata; Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim eisen transparantie in kort geding Vrijdag 13 december om 9.30 uur dient een kort geding...

UvA begint in januari met meten stikstofdepositie

8-11-2019,  Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan in opdracht van Mesdag Zuivelfonds de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in natuurgebieden meten. Hierbij worden methoden...

Mesdagfonds zoekt 2 onderzoekslocaties voor stikstofmetingen

01-11-2019 - Het Mesdagfonds zoekt twee melkveehouderijbedrijven voor het emissie/depositie onderzoek. Het Mesdagfonds heeft het Institute for Biodiversity and Ecosystems Dynamics (IBED), onderdeel...

Tijdschrift Milieu, special Koolstofvastlegging

23-10-2019 - Het tijdschrift Milieu is het tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals. Mesdag Zuivelfonds heeft in de speciale editie Koolstofvastlegging, alle kennis over...

Donaties

30-09-2019 - Naar aanleiding van de publicatie dat we de stikstofdepositie op natuur gaan meten ontvangen we vragen en verzoeken van mensen om een donatie te kunnen doen. Uiteraard is dit mogelijk en...

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie...

Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank

23-09-2019- Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het RIVM, nu de stikstofwetgeving onderuit is gegaan. Omdat het RIVM die transparantie niet wil geven, is Mesdag Zuivelfonds een procedure...

Position Paper Stikstofproblematiek

11-09-2019 - Stichting Mesdag Zuivelfonds krijgt veel vragen over haar bijdrage aan het stikstof-debat. Mesdagfonds heeft echter besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het Adviescollege Stikstofproblematiek...

Nieuw heffingensysteem van de waterschappen wordt herzien

25-07-2019 - De plannen voor een nieuw heffingensysteem van de waterschappen kloppen boeren en tuinders onterecht geld uit de zak. Die conclusie staat in het rapport van onderzoeksjournalist Geesje Rotgers...

Naar een beter stikstofbeleid in 2 stappen

24-07-2019 -Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen. De natuurwetgeving (PAS) steekt nu niet goed in elkaar. Niemand weet hoeveel stikstof er op de natuur terechtkomt omdat dit niet gemeten wordt...

Bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid meest bepalend voor hoeveelheid stikstof en fosfaat in oppervlaktewater

26-06-2019 - De bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat, die wordt gemeten in het oppervlaktewater. Dit blijkt...

Video: De Trukendoos van het RIVM

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de ammoniakmetingen is er een video gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het zit met de ammoniakmetingen. U kunt de video hier bekijken. Tevens is er...

RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden

Den Haag, 7 februari 2019. De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

11-06-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Ammoniakmetingen in Noord-Brabant/Limburg onbehoorlijk bestuur

16 mei 2018 - Nieuwspoort (Den Haag) Hoe zorg je ervoor dat het ammoniak-meetstation zo hoog mogelijk waarden meet? Door het meetstation ‘onder de rook’ van een veebedrijf neer...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

07-03-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Nieuwspoort: De boer betaalt, maar voor welke vervuiling?

6-3-2018 - De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) onder meer onderzocht hoe het beginsel &lsquo...

Nieuws

'Duurzame melkveehouder maakt meer marge' Wat wordt 2021 in financieel opzicht voor jaar voor melkveehouders, wat zijn de nieuwe verdienmodellen in de sector en blijft er toekomst voor een niet-grondgebonden boer? Deze vragen beantwoordt Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank. 'Melkveehouders met een helikopterview doen het vaak beter.'
Hogere inflatie en lagere economische groei De Chinese economie groeit nauwelijks en de Amerikaanse economie is nadrukkelijk vertraagd in het derde kwartaal. Het ondernemersvertrouwen in de eurozone verzwakt verder in oktober. De stijging van de Duitse producentenprijzen is de hoogste sinds 1974, terwijl de Nederlandse consument minder optimistisch is. Maar de aandelenbeurzen vinden het allemaal wel goed zo. 
Mechanisatiekosten wissen schaalvoordeel melkvee uit De kosten van mechanisatie en daarmee gerelateerde zaken zijn in de afgelopen 5 jaar sterk gestegen op melkveebedrijven. Ze stegen zo sterkt dat ze de voordelen van de voortgaande schaalvergroting teniet deden.
Arla kiest voor versterkt verhogen van melkprijs Zuivelreus Arla verhoogt de melkprijs opnieuw. Vorige maand ging het om een kleine 60 cent, voor november wordt een hogere melkprijsverhoging aangekondigd. De biologische melkprijs stijgt iets beperkter.
Opent Engeland na de brexit onze ogen? Omdat Engeland nu buiten de EU valt, is het voor hun moeilijker geworden om mensen uit Oost-Europa een werkvergunning te geven. Gevolg: het land is ontwricht door een gebrek aan werknemers voor het uitvoeren van het dagelijks werk. Dit moet toch ook onze ogen openen.
Levering grondstoffen voor voer in gevaar De beschikbaarheid van veevoergrondstoffen staat zwaar onder druk. De bottleneck is om het product van A naar B te krijgen. Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs om bulkauto’s te besturen, maar dat is niet het enige. Diverse veevoerbedrijven trekken aan de bel. “Het is code oranje.”
Qlip brengt verdere bundeling melkcontrole Controleur van de melkkwaliteit Qlip heeft met terugwerkende kracht per 1 juli de Stichting KOM overgenomen. KOM houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de melkwinningsinstallaties.
Volgt gewasbescherming de prijs van kunstmest? Bij de gevolgen van de energiecrisis voor de landbouw wordt veel gewezen op de stijgende kunstmestprijzen. Maar minstens zo relevant zijn de ontwikkelingen op markt voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM), eveneens een relatief energie intensieve sector.
Prijzen op zuivelmarkt naar spannend niveau Na een kleine vertraging in de klim, zetten de vloeibare zuivelprijzen de mars omhoog deze week weer vol gas voort. Met name de prijs voor rauwe spotmelk pluste behoorlijk bij. Ook de andere zuivelprijzen gingen stug verder omhoog.
Verkrapt het melkaanbod in de Verenigde Staten? De melkproductie in de Verenigde Staten lag tot nog toe het hele jaar op een zeer hoog niveau. Maandelijks werden de producties van vorig jaar ruimschoots overschreden. Over september zijn echter hele andere cijfers gerealiseerd.
Zuivelketen moet oplopende kosten melk doorrekenen Er is een prijsrally gaande in zuivel die zijn weerga niet kent. De kaasmarkt gaat door het dak en de roomprijzen rijzen de pan uit. Schaarste is het sleutelwoord. Daar waar supermarkten en de industrie met fors hogere kosten worden geconfronteerd, krijgen melkveehouders - eindelijk - loon naar werken.
'Rundvlees wordt luxegoed, net als champagne' 'Rundvlees wordt een luxegoed, net als champagne.' Dat is de verwachting van Jais Valeur, de directeur van slachterij Danish Crown. Het tekent de verhitte situatie op de internationale markt voor rundvlees. Ook in Nederland staan de prijzen voor slachtvee op een hoog niveau. 
FrieslandCampina boert vooruit in Pakistan FrieslandCampina boert vooruit in Pakistan. Dochteronderneming Engro Pakistan zag de omzet in de eerste 9 maanden van dit jaar met 19% stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze tussentijdse resultaten laten zien dat FrieslandCampina de zaken in het Aziatische land beter op de rit heeft.
Vertrouwen veehouder in overheid richting nulpunt Nederlandse veehouders hebben bijna stuk voor stuk het vertrouwen verloren in de overheid. Nog maar 2% van hen heeft er veel vertrouwen in. Ook in de politiek en andere gevestigde spelers is er weinig fiducie meer.
Fokkerijclubs voelen zich genegeerd door CRV en Rijk De rundveeverbeteraars die geen deel zijn van CRV komen deze week bij elkaar om zich te beraden over hun relatie met het dominante CRV. Hoe lang nog moeten ze zich erbij neerleggen om niet te worden gehoord. Ook een vraag van de niet-CRV clubs is hoe het staat met het overheidstoezicht op de fokkerijwetgeving.
Spannende strijd om Agribusiness Award 2021 De jury van de Agribusiness Award 2021 maakt volgende week, 28 oktober, bekend welke innovaties door gaan naar de finale. Elke 2 uur, beginnend om 9.00 uur, wordt er 1 finalist bekendgemaakt op Boerenbusiness.nl en de bijbehorende social mediakanalen.
Boer hoeft data niet zomaar af te staan Een privaatrechtelijke organisatie, zoals de Branche-organisatie (BO) Akkerbouw mag niet zomaar allerlei data opeisen van sectorgenoten. Ook mag het ministerie van LNV, alleen onder strikte voorwaarden data van boeren delen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.
Banken Nieuw Zeeland voorzien record-melkprijs Nieuw-Zeelandse melkveehouders kunnen dit productieseizoen een record-melkprijs tegemoet zien. Een prijs die zelfs hoger ligt dan in het topjaar 2013/2014. Dit verwachten analisten van diverse Nieuw-Zeelandse banken.
Britse tak Arla wil groeien in duurzamere bio-zuivel De Britse tak van Arla wil de aanvoer van biologische melk in de komende 5 jaar met 50% verhogen en tegelijkertijd de productie-eisen voor biologische melk aanscherpen. Reden is de sterk gegroeide vraag in Britse supermarkten.
Boterprijs aanjager op hogere Global Dairy Trade De opmars van de zuivelprijzen zet door. Op de Global Dairy Trade die vandaag (19 oktober) plaatsvond, zijn opnieuw noemenswaardige prijsverhogingen zichtbaar. Met name de boterprijs knalt omhoog, maar ook de melkpoeders noteren in het groen. Wat betekent dit voor de melkprijzen?