Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie wordt nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen. Al jaren is er veel kritiek op die modellen omdat uit diverse studies is gebleken dat die er wel eens 30 tot 100% naast kunnen zitten: de stikstof blijft veel dichter bij de bron dan de modellen inschatten. De Rijksoverheid heeft steeds aangeven de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels zijn meetprogramma klaar op basis van buitenlandse meetmethoden.

In het onderzoek zal worden gewerkt met verschillende meetmethoden en met ‘gemerkte stikstof’ (isotopen). Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen: uit de landbouw, (vlieg)verkeer en industrie of de natuur zelf. “Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld.”

De Commissie Remkes zal dit en volgend jaar komen met adviezen voor respectievelijk de korte en langere termijn. De Commissie is ingesteld om het kabinet te adviseren over de aanpak van stikstofbronnen die een bedreiging vormen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie werd ingesteld nadat het Programma Aanpak Stikstof onderuit ging bij de Raad van State, waarna duizenden projecten in landbouw, bouw en infrastructuur werden stilgelegd. De Commissie Remkes baseert zich in zijn adviezen op genoemde rekenmodellen. Die rekenmodellen wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland.

Mesdag Zuivelfonds wil het meetprogramma met spoed aanvangen, nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.” 
Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. “Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds.  Mesdagfonds nodigt geïnteresseerde organisaties en ook de overheid van harte uit om aan te haken bij dit onderzoek.

Nieuws

Australische melkaanvoer ziet geen groei De Australische melkaanvoer is in de maand april 2021 min of meer gelijk gebleven in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Er is sprake van een kleine correctie naar beneden.
Hagelstenen als golfballen en regen voor een maand Afgelopen weekend ging het flink tekeer in Nederland. Waar het begon in de kop van Noord-Holland trok het verder richting het oosten en kreeg ook het westen er flink van langs. Wolkbreuken van meer dan 30mm in één uur tijd en hagelstenen in Groningen en Drenthe tot wel 5 centimeter groot. 
Stikstofpolitiek lijkt op nieuwe toeslagaffaire Stichting Agrifacts (STAF) heeft een gevoelig onderzoek openbaar gekregen over de productie van stikstof door het natuurbeheer zelf. Alle perikelen over stikstof en energie roepen de vraag op: heeft de overheid wel een visie?
Verdienmodel loopt voor melkveehouder achteruit Hoewel de melkprijs de laatste maanden stijgt, lopen voor de melkveehouder ook de kosten voor onder meer voer rap op. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben melkveehouders aan de bel getrokken dat het verdienvermogen onder druk staat. Wat betekent het huidige prijsverloop voor de Nederlandse melkveehouder?
Na FrieslandCampina ziet ook Arla heil in Nigeria Nadat Friesland Campina vorige maand bekend maakte om in een consortium met andere bedrijven verder te investeren in de Nigeriaanse melkveehouderij, maakte ook het coöperatieve Deense Arla deze week een nieuwe investering in het land bekend. Het voornaamste doel is om het Afrikaanse land op termijn meer zelfvoorzienend te maken in zuivel.
Nils den Besten in bestuur FrieslandCampina Nils den Besten, melkveehouder in Brandwijk (ZH), volgt Frans Keurentjes op in het bestuur van coöperatie FrieslandCampina. De ledenraad heeft hem woensdag (16 juni) benoemd met ingang van 14 december 2021. Den Besten treedt daarmee tevens toe tot de raad van commissarissen van zuivelconcern FrieslandCampina.
Stijgen zuivelnoteringen bij lager marktaanbod? Door de hoge zomertemperaturen loopt de melkaanvoer flink terug. Hierdoor komt er een stuk minder aanbod op de markt. Hoe reageren de DCA-zuivelnoteringen hierop?
Milcobel koopt Kaasbrik en versterkt mozzarella Milcobel gaat haar positie in de mozzarella business versterken. Het zuivelconcern neemt het Limburgse rasp- en verpakkingsbedrijf Kaasbrik over.
Argentijns rundvlees kan wereldmarkt weer op Argentijnse vleesverwerkers hebben met de nationale regering een akkoord gesloten over het gedeeltelijk hervatten van de rundvleesexport. De exportstop werd een maand geleden door de regering ingevoerd om de stijgende prijzen voor rundvlees te beteugelen. De verwerkers vreesden dat de ban werd verlengd.
FrieslandCampina breidt PlanetProof verder uit FrieslandCampina gaat nieuwe melkveebedrijven werven voor de PlanetProof melkstroom. Dit vanwege een recente toenemende marktvraag en een uitbreiding van het productsegment.
Melkveestapel in Duitsland krimpt, melkaanvoer ook De Duitse melkproductie blijft, net als in de eerste 3 maanden van het jaar, achter bij het niveau van vorig jaar. De totale volumes lagen daarbij wel rond het 5-jarig gemiddelde.
Leden keuren financiering FrieslandCampina goed De ledenraad van FrieslandCampina heeft gisteren (woensdag 16 juni) het voorstel voor een nieuwe opzet van de ledenfinanciering goedgekeurd. Volgens de coöperatie was dit met een 'ruime meerderheid'. Op de vergadering trad Frans Keurentjes af als voorzitter en werd zijn opvolger Edwin Wunnekink (foto) officieel tot preses benoemd.
Voederwaarden tweede snede snel onderuit We zijn half juni gepasseerd en hebben inmiddels enkele warme dagen achter ons liggen. Daardoor hebben de meeste graslandpercelen het bloeistadium al bereikt of gehad. Het advies is dan ook om niet te lang te wachten met maaien om de kwaliteit te behouden.
Nieuw-Zeelandse boeren spoelen melk door de goot Melkveehouders in Nieuw-Zeeland kampen met verscheidene uitdagingen. Een aantal melkveehouders heeft zelfs noodgedwongen melk weg moeten spoelen, wat is hiervoor de reden?
Word 1 maand boer en werk aan duurzame wereld Kan het zo zijn dat wij als bodemonderzoekers ons te ver in de bodem hebben ingegraven? Zijn we het zicht kwijtgeraakt toen we zagen hoe mooi de processen waren, die zich onder de grond afspelen?
Global Dairy Trade daalt voor vijfde keer op rij De Global Dairy Trade (GDT)  is vandaag (15 juni) voor de vijfde keer op rij met een daling van de gemiddelde prijs afgesloten. Hoewel de verliezen steeds beperkt zijn, lijkt het onduidelijk welke koers de mondiale zuivelmarkt gaat kiezen nu in veel regio's de coronamaatregelen langzaam worden versoepeld.
Hoge ruwvoerprijzen helpen de handel niet Het is niet wild in de ruwvoerhandel. Voor veehouders is het een drukke tijd waardoor er wat minder aandacht is voor de fouragehandel. Wat nodig is gebeurt gewoon maar op extra werken zitten de meeste veehouders nu niet te wachten. De relatief hoge voerprijzen helpen de ruwvoerhandel ook niet bepaald. “Je moet er behoorlijk aan trekken op het moment”, volgens verschillende handelaren. Daar komt nog bij dat er volop gras beschikbaar is. Veehouders zitten in een spagaat. Een topproductie met relatief duur voer, of de laatste kilo’s melk laten schieten en wat meer gras voeren.
Grote stalbrand bij kalverhouderij in Elspeet In Elspeet woedt vanmiddag (15 juni) een grote brand op een boerderij met kalveren. Meerdere schuren staan in brand.
Voederwaarde tweede snede erg wisselend De tweede snede zit bij het overgrote deel van de Boerenbusiness ruwvoertour deelnemers in de bult. Deze snede heeft alles gezien wat het nodig had en de kwaliteit is dan ook goed. De vers gras monsters uit verschillende hoeken van Nederland worden weergegeven. 
Welke zuivelverwerker pakt koppositie in mei? De positieve ontwikkeling van de melkprijzen heeft ook in de maand mei doorgezet. De 7 Nederlandse melkverwerkers die meedoen aan de Melkprijsvergelijker van Boerenbusiness hebben allen een hogere melkprijs bekendgemaakt. Welke verwerkers zijn een plekje gestegen in de prijsvergelijker?