Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie wordt nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen. Al jaren is er veel kritiek op die modellen omdat uit diverse studies is gebleken dat die er wel eens 30 tot 100% naast kunnen zitten: de stikstof blijft veel dichter bij de bron dan de modellen inschatten. De Rijksoverheid heeft steeds aangeven de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels zijn meetprogramma klaar op basis van buitenlandse meetmethoden.

In het onderzoek zal worden gewerkt met verschillende meetmethoden en met ‘gemerkte stikstof’ (isotopen). Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen: uit de landbouw, (vlieg)verkeer en industrie of de natuur zelf. “Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld.”

De Commissie Remkes zal dit en volgend jaar komen met adviezen voor respectievelijk de korte en langere termijn. De Commissie is ingesteld om het kabinet te adviseren over de aanpak van stikstofbronnen die een bedreiging vormen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie werd ingesteld nadat het Programma Aanpak Stikstof onderuit ging bij de Raad van State, waarna duizenden projecten in landbouw, bouw en infrastructuur werden stilgelegd. De Commissie Remkes baseert zich in zijn adviezen op genoemde rekenmodellen. Die rekenmodellen wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland.

Mesdag Zuivelfonds wil het meetprogramma met spoed aanvangen, nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.” 
Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. “Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds.  Mesdagfonds nodigt geïnteresseerde organisaties en ook de overheid van harte uit om aan te haken bij dit onderzoek.

Nieuws

Ierse melkproductie zet sterke groei door De Ierse melkproductie laat een stevige groei zien in maart. De melkaanvoer ligt nu op een record van 848 miljoen ton melk. In de maand maart is altijd sprak van de snelste seizoensmatige groei voor Ierland. Dit heeft te maken met de goede grasgroei in het voorjaar.
DCA Melkvee Index: rendement stabiel Het rendement van melkveebedrijven toonde na de stijgingen in de eerste 3 maanden van het jaar over april een vrij stabiel beeld. De index zakte licht terug van 103,2 punten in de eerste week van april naar 100,6 punten in week 17.
'Geschorst lid mestbedrijf is gevaar volksgezondheid' Brancheorganisatie Cumela, die onder andere de belangen van bedrijven in de mestsector vertegenwoordigd, heeft een lid geschorst. Aanleiding was 'een aanhoudende stroom signalen over het bewust overtreden van de mestwetgeving, mestfraude en het stelselmatig overtreden van de verkeersregels en de omgevingswetgeving'. Boerenbusiness sprak met Erna Berends, manager ledenorganisatie van Cumela, over dit besluit.
Snelle omschakeling naar biologisch financieel risico De biologische melkveesector kan een voortrekkersrol vervullen bij een geïntegreerde aanpak van de stikstofuitstoot, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit. Ze waarschuwen ook: 'Snelle, grootschalige omschakeling naar biologische melkveehouderij, zonder evenredige groei van de afzet, vormt een te groot financieel risico op een dalende melkprijs.'
Vergroot hoge voerprijs krimp van melkaanvoer? De Nederlandse melkaanvoer loopt nog altijd achter op het niveau van vorig jaar. Dit komt door de koude weersomstandigheden in combinatie met hoge voerprijzen. Wordt een verdere krimp verwacht of weegt een hogere melkprijs op tegen de hogere voerprijzen? 
Beperkte groei in productie melk voor keurmerken Het aantal Nederlandse melkveehouders dat melk produceert binnen een vraaggestuurde keten groeit met mate, zo blijkt uit een analyse van de Rabobank. Er is voldoende belang voor verduurzaming van de zuivelproductie, maar groeipotentie is afhankelijk van meerdere factoren. 
Meer volume, minder marge voor ForFarmers Het beursgenoteerde veevoerconcern ForFarmers heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer voer verkocht dan in dezelfde periode vorige jaar. Het autonoom afgezette Totaal Feed volume was stabiel, maar werd aangevuld met de overgenomen volumes van De Hoop Mengvoeders in Nederland en Mühldorfer Pferdefutter in Duitsland. Hoewel de volumes groeiden daalde de onderliggende brutowinst. Op de beurs in Amsterdam werd het aandeel daardoor direct fors lager gezet.
'Samenwerken met boeren die écht willen veranderen' Duurzaamheid. Het is een thema waar veel boeren inmiddels met enige argwaan naar kijken. Het levert vaak associaties op met termen als krimp van de veestapel, circulaire landbouw en de Green Deal. Maar volgens Stijn Markusse, de oprichter en eigenaar van Boerschappen, hoeft duurzaamheid geen bedreiging te zijn. 'Iedereen wil doen wat het beste is voor de natuur en niemand wil vlees eten van een dier dat geleden heeft. Als consumenten snappen wat ze eten, dan is er ook meer begrip voor de productiewijze ervan. Je moet het alleen wel uitleggen.'
Polen ziet piek in melkaanvoer De melkaanvoer van Polen is met 1.098 duizend ton melk gestegen ten opzichte van maart vorig jaar, een plus van 1,8%. Dit is een nieuw record voor de Poolse melkproductie. De Poolse melkproductie stijgt voor het vijfde jaar op rij.
Hoe staat het ervoor met de graslandpercelen? Op een aantal percelen van de Boerenbusiness Ruwvoertour staat al een aardige snede gras. Voor de melkveehouders die vlot willen maaien, wordt het stelen tussen de buien door. Wat is nu het verschil in grasgroei binnen Nederland en hoe hoog stond het gras vorig jaar rond deze tijd?
Melkaanvoer Australië daalt licht De melkaanvoer in Australië is afgelopen maart op 628 miljoen ton uitgekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen jaar werd er in maart 643 miljoen ton melk geproduceerd. Vooral in Queensland en Victoria is een stuk minder melk geproduceerd.
Positieve ontwikkeling melkprijzen zet door De melkprijzen hebben zich positief ontwikkeld en ook voor de komende maand zijn de eerste verhogingen aangekondigd. De Nederlandse melkaanvoer loopt voorzichtig op, maar blijft nog altijd achter op het niveau van vorig jaar. Spotmelk blijft beperkt beschikbaar.
Boter trekt Global Dairy Trade in het rood De Global Dairy Trade (GDT) van dinsdag 4 mei is vooral dankzij boter en boterconcentraat (AMF) geëindigd in de rode cijfers. Of dit negatieve resultaat richting geeft aan de mondiale zuivelmarkt, is de vraag. De onzekerheid is groot en het aanbod op de afgelopen GDT leek een sturende rol te hebben.
Wat heeft de regen voor effect op gras en maïs? Waar er afgelopen weken veel bedrijvigheid was op de gras- en maïspercelen, ligt nu alles weer een beetje stil. De regenval zet door en de nachttemperaturen blijven koud.
Nog geen omslag op de ruwvoermarkt Veehouders blijven voorzichtig met het met het aankopen van extra ruwvoer. De handel loopt volgens verschillende handelaren door, maar druk is het zeker niet. Er mag dan niet veel vraag naar ruwvoer zijn, er is ook een zeer beperkt aanbod van kwalitatief goed voer. Van een omslag op de ruwvoermarkt is vooralsnog geen sprake.
Chinese zuivelreus Yili wil concurrentie overtreffen De Chinese zuivelreus Yili Group laat in het eerste kwartaal van dit jaar een fors herstel zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in Q1 komt uit op omgerekend €3,56 miljard, een plus van 32,5%. De nettowinst is €368 miljoen, een toename van ruim 147%. Deze groeicijfers zijn vertekend door de coronacrisis, die China begin vorig jaar hard heeft geraakt.
Melkprijs Bel stijgt, maar laat veer in prijsvergelijker Royal Bel Leerdammer doet voor de maand mei een plusje op de melkprijs. De verhoging is wel minder fors dan bij andere zuivelverwerkers en de kale melkprijs verliest terrein in de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker.
Waarom zien Interfood en A-ware kansen in Estland? A-Ware en Interfood hebben vorige week aangekondigd de participeren in een gloednieuwe fabriek in Estland. Daarmee beogen de bedrijven onder meer een boost te geven aan de ontwikkeling van de zuivelsector in de Baltische staten. Hoe staat die...
Ook A-ware doet wederom plusje op de melkprijs Royal A-ware doet voor de maand mei wederom een plusje op de melkprijs. Het is hiermee de 4e zuivelverwerker die de melkprijs voor de betreffende maand verhoogd.
Brokprijzen blijven maar stijgen De brokprijzen zijn ook in april verder gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van Wageningen Economic Research over de maand april. Belangrijke grondstoffen voor brokken, zoals maïs en soja, zijn de afgelopen maand aan een nieuwe rally begonnen. Dat werkt in belangrijke mate door in de brokprijzen.