Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie wordt nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen. Al jaren is er veel kritiek op die modellen omdat uit diverse studies is gebleken dat die er wel eens 30 tot 100% naast kunnen zitten: de stikstof blijft veel dichter bij de bron dan de modellen inschatten. De Rijksoverheid heeft steeds aangeven de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels zijn meetprogramma klaar op basis van buitenlandse meetmethoden.

In het onderzoek zal worden gewerkt met verschillende meetmethoden en met ‘gemerkte stikstof’ (isotopen). Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen: uit de landbouw, (vlieg)verkeer en industrie of de natuur zelf. “Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld.”

De Commissie Remkes zal dit en volgend jaar komen met adviezen voor respectievelijk de korte en langere termijn. De Commissie is ingesteld om het kabinet te adviseren over de aanpak van stikstofbronnen die een bedreiging vormen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie werd ingesteld nadat het Programma Aanpak Stikstof onderuit ging bij de Raad van State, waarna duizenden projecten in landbouw, bouw en infrastructuur werden stilgelegd. De Commissie Remkes baseert zich in zijn adviezen op genoemde rekenmodellen. Die rekenmodellen wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland.

Mesdag Zuivelfonds wil het meetprogramma met spoed aanvangen, nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.” 
Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. “Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds.  Mesdagfonds nodigt geïnteresseerde organisaties en ook de overheid van harte uit om aan te haken bij dit onderzoek.

Nieuws

Marktbescherming maakt kunstmest onnodig duur De kunstmestprijzen zijn flink gestegen. Fabrikanten wijzen daarbij op de flink gestegen energiekosten, grote internationale vraag en gestegen transportkosten. Dat is volgens critici niet het volledige verhaal. De Europese boeren belangenorganisatie Copa-Cogeca stelt dat er door antidumpingmaatregelen onvoldoende concurrentie is.
Belangrijke antibiotica blijven ook voor dieren Een aantal belangrijke antibiotica moet toch behouden blijven voor gebruik in de dierhouderij. Dit vindt een overgrote meerderheid in het Europees Parlement.
Arla gaat voor 'regeneratieve' landbouw Zuivelreus Arla duikt in de 'regeneratieve', ofwel zelfherstellende landbouw. Daarvoor wordt een pilot gestart met 24 gangbare bedrijven in 5 Europese landen. In 2030 moet 30% minder CO2 worden uitgestoten dan in 2015.
Franse melkaanvoer blijft aan het schommelen De Franse melkaanvoer is na een sterke periode dit voorjaar in juli flink onder het niveau van vorig jaar geschoten. Het hele jaar fluctueert de aanvoer al behoorlijk: soms boven voorjaarsniveaus, soms er flink onder.
Vleesconsumptie lapt trends aan de laars Steeds meer mensen noemen zichzelf 'flexitariër', maar wat is daarvan terug te zien in de vleesconsumptie? Cor Pierik, hoofdeconoom Landbouw bij het CBS duikt in de cijfers en komt tot een opmerkelijke constatering.
Ene koetoilet tegen uitstoot stikstof is het andere niet 'Potjestraining' voor koeien. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding en het nieuws over een Duits onderzoek trok deze dan ook veel mediabelangstelling. Maar hoe handig is dat in de boerenpraktijk? En kan het de stikstofemissie afdoende terugdringen?
Droge stof percentage aanzienlijk gestegen Mede door het gunstige weer loopt het droge stof percentage op de percelen van de Boerenbusiness Ruwvoertour in week 37 snel op. Met een gemiddelde van 32% is er in een week tijd zo'n 5% bijgekomen.
Kabinet presenteert geen stikstofplan op Prinsjesdag Het demissionair kabinet presenteert op Prinsjesdag geen stikstofbeleid. De coalitiepartijen kunnen het niet eens worden over extra stikstofregels om de uitstoot te beperken, meldt het AD. Er zijn al delen uit de Prinsjesdagdocumenten gelekt.
Spanning Australië en China raakt koers a2 Milk Het geplaagde Nieuw-Zeelandse The a2 Milk Company moest deze week een nieuwe klap incasseren van beleggers. Oplopende spanningen tussen Australië en China stralen negatief af op het bedrijf.
NMV stelt Henk Bleker aan als interim-voorzitter De NMV heeft Henk Bleker, de oud-staatssecretaris van landbouw, aangesteld als interim-voorzitter.
Italië melkt vlot door, Polen schakelt tandje terug De Italiaanse melkproductie begeeft zich al een aantal maanden op hoge niveau's. Ook in juli was de melkaanvoer bij verwerkers aanzienlijk hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De Poolse melkplas heeft voor het eerst sinds februari dit jaar weer een kleine krimp laten zien.
WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat Een nieuw kabinet moet vanaf 2023 bij voorkeur zo'n 30% van de directe Europese inkomenssteun voor de landbouw (eerste peiler) overhevelen naar het potje voor andere landbouw-gerelateerde uitgaven (tweede peiler). Doel is om klimaat- en natuurdoelen te kunnen halen.
Animo Agribusiness Award toont grote innovatiekracht De innovatiekracht van de Nederlandse agribusiness laat zich niet afleiden door crises als de coronapandemie of het stikstofdossier. Boerenbusiness heeft de afgelopen maanden weer veel aanmeldingen ontvangen voor de jaarlijkse Agribusiness Award.
Duitse melkaanvoer in juli opnieuw onder niveau 2020 Duitse melkveehouders hebben in juli dit jaar minder melk aangevoerd dan in juli 2020. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de melkproductie onder het voorjaarsniveau ligt. Bijna het hele jaar ligt de melkaanvoer al onder de niveaus van vorig jaar.
Milcobel geeft melkprijs september weer een zetje Milcobel geeft de septemberprijs een klein zetje omhoog. Daarmee wordt het niet de hoogste betaler in België, maar er blijft muziek zitten in de melkprijs.
Prijsrally vloeibaar zwakt af, kaas en poeders vast Op de zuivelmarkt volgen de prijsstijgingen in het vloeibare zuivelsegment elkaar minder snel op dan in de voorbije weken. De kaasprijzen temporiseren ook, maar die hebben wel een respectabel hoog niveau bereikt. Wat betekent dit voor de DCA Zuivelnoteringen voor Noordwest-Europa?
Eerste graskuilen geven verrassend beeld Het grasseizoen 2021 blijft bij velen nog lang in het geheugen als een extreem en nat jaar. Het maken van de juiste beslissing heeft bij sommige melkveehouders voor stressvolle dagen gezorgd. Vaak veranderden de weerberichten wanneer de knoop net was doorgehakt. Wat doet dit met de kwaliteit van de kuil?
Mondiale melkaanvoer neemt geleidelijker toe De wereldwijde melkaanvoer neemt in 2021 en 2022 langzamer toe dan in 2020. De prijzen blijven goed, maar zijn volgend jaar toch iets lager dan dit jaar.
Duitsland breidt coronasteun landbouw uit Duitse landbouwbedrijven kunnen langer aanspraak maken op coronasteun. De bestaande regelingen zouden oorspronkelijk eind oktober aflopen, maar worden nu tot eind dit jaar verlengd. Vooral varkenshouders kunnen waarschijnlijk geld tegemoet zien.
Kale melkprijs augustus stijgt harder dan weideprijs De gemiddelde kale melkprijs van de 6 grootste Nederlandse verwerkers is in augustus met 35 cent per 100 kilo gestegen ten opzicht van juli. De melkprijs inclusief weidegang steeg met slechts 2 cent per 100 kilo