Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie wordt nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen. Al jaren is er veel kritiek op die modellen omdat uit diverse studies is gebleken dat die er wel eens 30 tot 100% naast kunnen zitten: de stikstof blijft veel dichter bij de bron dan de modellen inschatten. De Rijksoverheid heeft steeds aangeven de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels zijn meetprogramma klaar op basis van buitenlandse meetmethoden.

In het onderzoek zal worden gewerkt met verschillende meetmethoden en met ‘gemerkte stikstof’ (isotopen). Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen: uit de landbouw, (vlieg)verkeer en industrie of de natuur zelf. “Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld.”

De Commissie Remkes zal dit en volgend jaar komen met adviezen voor respectievelijk de korte en langere termijn. De Commissie is ingesteld om het kabinet te adviseren over de aanpak van stikstofbronnen die een bedreiging vormen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie werd ingesteld nadat het Programma Aanpak Stikstof onderuit ging bij de Raad van State, waarna duizenden projecten in landbouw, bouw en infrastructuur werden stilgelegd. De Commissie Remkes baseert zich in zijn adviezen op genoemde rekenmodellen. Die rekenmodellen wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland.

Mesdag Zuivelfonds wil het meetprogramma met spoed aanvangen, nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.” 
Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. “Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds.  Mesdagfonds nodigt geïnteresseerde organisaties en ook de overheid van harte uit om aan te haken bij dit onderzoek.

Nieuws

Melkprijs DOC Kaas weer terug op oude niveau De melkprijs van zuivelverwerker DOC Kaas komt in de maand maart weer uit op het niveau van januari. Dat betekent dat de min van afgelopen maand nu weer wordt teruggedraaid. Hoe presteert de melkprijs van DOC Kaas nu in de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker?
Fonterra komt met premies voor duurzame melk Fonterra heeft donderdag (25 februari) een nieuw premiestelsel geïntroduceerd voor duurzame melk. Leden-melkveehouders van de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie kunnen door het leveren van duurzame prestaties maximaal NZ €0,10 per kilo milk solids aan premie binnenhalen. Dit is volgens de huidige wisselkoers omgerekend €0,46 per 100 kg melk.
Krachtvoer verder in prijs gestegen De brokprijzen zijn in februari verder gestegen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Wageningen Economic Research (WUR). De verwachte stabilisatie van de grondstofprijzen bleef uit, al blijft de vraag naar eiwitrijk voer groot. Dat is niet alleen hier het geval, maar ook mondiaal. Prijzen van maïs, soja en tarwe zijn gestegen en dat is in de brokprijzen terug te zien.
Aandelen A2 Milk Company naar laagste punt in jaar The A2 Milk Company heeft een - zoals het bedrijf zelf meldt - 'uitdagend eerste halfjaar' gekend. De winst is over de eerste helft van het huidige boekjaar met maar liefst 35% gezakt, zo blijkt uit de cijfers over die periode. De omzetverwachting is daarmee ook omlaag bijgesteld. Na publicatie van de cijfers kelderden de aandelen in het zuivelbedrijf met 16% naar het laagste punt in een jaar tijd.
Kaasexport is booming ondanks coronacrisis De Europese kaasexport heeft vorig jaar een forse groei weten te realiseren. De Nederlandse uitvoer droeg ook flink bij aan de totale groei. Ondanks de coronacrisis heeft de kaasafzet een goed jaar achter de rug. Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar?
Room trekt sprintje, ook kaas weer in het groen De room- en boterprijzen blijven opwaarts bewegen door een goede vraag in aanloop naar Pasen. Ook de kaasprijzen zitten deze week in de lift. Kortom: een positieve week voor de zuivelmarkt. Redacteur Chanti Oussoren vertelt hierover meer in deze podcast over de zuivelmarkt.
'Investeren voor generatie, niet één kabinetsperiode' Eline Vedder (41) is boerin op een melkveebedrijf in Ruinerwold, bestuurslid van LTO en lid van de Provinciale Staten van Drenthe. En ze staat op nummer 23 van de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts doet op Twitter een oproep om haar het parlement in te stemmen, zodat zij dè landbouwwoordvoerder van haar partij kan worden. Boerenbusiness sprak met deze nieuwkomer.
Europa exporteert meer boter en volle melkpoeder De Europese uitvoer van boter en volle melkpoeder is vorig jaar fors gestegen. Magere melkpoeder was minder populair en de export hiervan slonk. Europa blijft hiervan wereldwijd wel een grote exporteur.
Ook plantaardige melk kent haken en ogen Plantaardige melk wordt steeds vaker verkozen boven traditionele melk. Inmiddels is er ook volop keuze als het om plantaardige alternatieven. Denk aan sojamelk, havermelk, rijstmelk, en ga maar door. Veel consumenten zien het als milieuvriendelijker alternatief, maar is dat ook echt zo? Want ook plantaardige melk kent haken en ogen.
NMV: ministerie heeft ons uit stikstofoverleg gezet De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) doet niet meer mee aan het stikstofoverleg met het ministerie van Landbouw. De bond is naar eigen zeggen door het ministerie uit het overleg gezet. Begin deze maand heeft Agractie het overleg al gestaakt.
Kunstmestmarkt komt in beweging De kunstmestmarkt is de afgelopen maand behoorlijk in beweging gekomen. Met name de prijs van stikstof meststoffen is behoorlijk gestegen. Daar ligt vooral de gestegen gasprijs aan ten grondslag. Maar ook fosfaat is duurder geworden. Hier speelt de internationaal toegenomen vraag een belangrijke rol.
GDT blijft stijgen, waarom gaan melkprijzen niet mee? De gemiddelde prijs op de Global Dairy Trade is vorige week voor de zevende keer op rij gestegen. Daarentegen blijven de Nederlandse melkprijzen zweven rond de €33 en €34 per 100 kilo. Waarom kunnen de melkprijzen de positieve trend op de Global Dairy Trade niet volgen? Onder andere het feit dat veel Aziatische kopers op de Nieuw-Zeelandse veiling reageren, speelt daarin een rol.
PAS-melder kan bezwaar maken tegen openbaring De Raad van State heeft vorige maand bepaald dat gegevens van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Nederland hebben zich actief verzet tegen de openbaring van deze persoonlijke gegevens, maar uiteindelijk tevergeefs. Het ministerie heeft PAS-melders daarom nu een brief gestuurd met hoe zij zich kunnen verzetten tegen openbaring.
Amerikaanse melkaanvoer zet opnieuw stap omhoog Melkveehouders in de Verenigde Staten hebben vorige maand een fikse melkproductie neergezet. De melkaanvoer komt over de maand januari namelijk zo'n 1,1% hoger uit dan een maand eerder en noteert tevens het hoogste niveau sinds zeker 2003. De stevige groei van de melkveestapel lijkt hier de reden voor te zijn.
Arla verhoogt melkprijs met een halve euro Arla heeft de voorschotprijs voor maart met een halve euro verhoogd. De Scandinavische zuivelcoöperatie wint met deze verhoging echter amper terrein in de Boerenbusiness melkprijsvergelijker.
Er blijft een goede vraag naar ruwvoer De handel in ruwvoer komt nog steeds niet echt op gang. Het lenteweer van afgelopen dagen helpt daar niet bij. Het is voor sommige veehouders lastig om in te schatten of ze voldoende voer hebben tot het begin van het weideseizoen. Afwachten heeft daarom de voorkeur in de hoop dat het gras snel gaat groeien. 
FrieslandCampina behaalt doel broeikasgasuitstoot De duurzame investeringen die coöperatie FrieslandCampina afgelopen tien jaar heeft gedaan, werpen zijn vruchten af. De zuivelcoöperatie meldt dinsdag 23 februari namelijk dat het de doelstelling voor een klimaatneutrale groei tussen 2010 en 2020 heeft behaald. Het betekent dat het volume is gestegen, maar dat de broeikasgasuitstoot onder het niveau van 2010 is gebleven.
Bonje in melkveehouderij over akkoord BGP ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) hebben een akkoord gesloten over de invulling van het voor veehouders verplichte Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en KoeAlert. Deze deal is tegen het zere been van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) die zich gepasseerd voelt in de besluitvorming.
Britten exporteren fors minder kaas naar VS De export van zuivelproducten uit het Verenigd Koninkrijk is afgelopen jaar onder druk komen te staan. Dit komt deels door problemen in toeleveringsketens als gevolg van de coronacrisis. Met name de export van melkconcentraat en melkpoeder laat een forse daling zien. Richting de Verenigde Staten ging minder kaas.
Winterweer leidt tot chaos in Amerikaanse zuivelketen Waar veel Nederlanders twee weken terug voor het eerst in lange tijd weer massaal op natuurijs te vinden waren, kregen de Amerikanen afgelopen week extreem winterweer over zich heen. Naast mooie plaatjes, levert het ook een hoop problemen op in de Amerikaanse zuivelsector: van slecht wegdek tot stroomuitval bij de verwerkers en een tekort aan voer.