Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

'Stikstof in een verstikkend politiek debat'

30-03-2020 - Het stikstofbeleid is in 2019 vastgelopen, dit was niet voor het eerst. Het liep ook al vast rond 2010, dat was toentertijd aanleiding om in 2015 nieuw stikstofbeleid (PAS) in te voeren. De enorme complexiteit van de stikstofregelgeving en stikstof-rekenmodellen zijn debet aan de thans ontstane maatschappelijke en economische schade. Zowel in de bouw als in de landbouw is de schade groot en blijven oplossingen al bijna een jaar uit.

De Rijksoverheid zocht een oplossing bij het verkeer en voerde een snelheidsverlaging door. Ook wordt een oplossing gezocht bij de landbouw. Met het ‘uit de markt’ halen van landbouwbedrijven, moet de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden afnemen, zodat er ruimte komt voor bijvoorbeeld bouw en industrie. Uit onderzoek van Geesje Rotgers en Richard Zijlstra blijkt dat verlagen van de stikstofdepositie op natuurgebieden forse inspanningen vergt, met relatief kleine effecten. 

Rapport ‚Äč'Stikstof in een verstikkend politiek debat'